ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  รายละเอียด : มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.64-13 พ.ย.65
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน